Det betyr at vi i størst mulig grad vil bruke fjerntolking som metode og oppmøtetolk bare der det er helt nødvendig. Det betyr at vi må prioritere strengt på hvilke oppdrag vi skal gjennomføre. Vi minner ellers om vår akuttvakttelefon.

Sammen med kommunene er vi i gang med å finne ut hvordan vi skal håndtere oppdrag med behov for taktil tolking. Når vi har fått avklart dette, vil det komme mer informasjon fra ressurskontoret for døvblinde ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken.

Vi er inne i en utfordrende tid og ber om forståelse for våre prioriteringer. Vi beklager ulempene dette kan føre til. Ta kontakt med din lokale tolketjeneste hvis du har spørsmål.