Samordnet tilbud med kommunen 

Gjenåpning av tjenester vil skje i samhandling og dialog med kommunen, slik at bruker opplever et samordnet servicetilbud.  

Digitale tjenester er førstevalget 

Pandemi-situasjonen har ført til økt bruk av teknologiske løsninger. Der digitale løsninger har vært et godt og effektivt alternativ, skal det også fremover være prioritert arbeidsmetode.  

Det vil for eksempel si at 

  • tolker bruker skjermtolking fremfor oppmøtetolk 
  • rådgivere veileder digitalt ved vurdering, utprøving og opplæring 
  • teknikere veileder digitalt ved tilpasning, opplæring og service- og reparasjonsoppdrag 

Tiltak ved brukermøter 

Hjelpemiddelsentralene forholder seg til anbefalinger gitt av helsemyndighetene. Det vil si at vi i møter med brukere 

  • gjør tiltak i tilknytning til resepsjon og ventearealer 
  • overholder restriksjoner om avstand 
  • gjennomfører håndvask/-desinfeksjon 
  • stiller spørsmål om hjemmekarantene eller symptomer på covid-19 
  • rengjør produkter og utstyr som er brukt