Fritak for underskrift på skjemaer

  • søknad om tekniske hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen
  • bestilling av hjelpemidler (bestillingsordningen)
  • hjelp til vurdering og utprøving av tekniske hjelpemidler
  • kommunens underskrift ved utlevering av hjelpemidler