Det er i dag foreslått en bevilgningsøkning på 48 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Dersom bevilgningsøkningen blir endelig vedtatt i Stortinget, gir dette mulighet for å innvilge flere søknader om aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2020.

Vi samarbeider med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne en løsning for de søkerne som etter 17. mars fikk avslag fordi rammen var brukt opp, slik at de ikke skal trenge å søke på nytt. 

Vi vil om kort tid komme med informasjon om hvordan opplegget for gjenåpningen av ordningen blir.