Forslag om økte bevilgninger til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år