Egenandelen øker for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år