1. Briller og kontaktlinser for synshemmede

Både barn og voksne kan få støtte etter denne ordningen, men du må ha en øyetilstand eller en alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet. Denne ordningen vil ikke bli endret med Regjeringens forslag om innføring av satser fra 1.3.2020.

2. Briller til barn og unge under 18 år (behandlingsbrille)

For å få støtte til brille etter denne ordningen må du være under 18 år og ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling av noen øyetilstander. Det er for denne ordningen Regjeringen foreslår å innføre faste stønadssatser per brillepar etter 1.3.2020.

Det er viktig å benytte riktig søknadsskjema for de to ordningene. Les mer om briller og kontaktlinser.