Tirsdag 24. mars utvidet bildetolktjenesten sin åpningstid til kl. 24.00. Det ble også flere linjer inn. Hensikten var å sikre at tolkebrukerne fikk tolketjeneste raskt i en tid da tilstedetolk ikke var mulig.

Vi ser at det har vært liten trafikk mellom kl. 20.00 og 24.00, spesielt de to siste timene frem mot midnatt. Det er derfor besluttet å endre åpningstiden. 

Fra 24. juni vil åpningstiden til bildetolktjenesten være fra kl. 08.00-22.00, mandag til fredag. De to siste ukene i juli (uke 30 og 31) stenger bildetolktjenesten kl. 20.00. Antall linjer inn blir opprettholdt.