Hvem kan hjelpe deg å søke?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber.

Når rådene du får konkluderer med at du ikke bør søke

Du står fritt til å sende søknad i forlengelse av faglig rådgivning, uavhengig av hva den faglige rådgivningen konkluderer med. For eksempel hvis det ikke er mulig å enes om en hensiktsmessig løsning eller at du får beskjed om at du ikke fyller vilkårene. Det er kun mulig å klage dersom du sender en søknad.

Hva kan du søke om?

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Kanskje er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, men en kombinasjon av flere? Kanskje er det tilstrekkelig å tilrettelegge det du allerede har eller bruker, eller få andre tips og råd for å løse ditt behov?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler og i Hjelpemiddeldatabasen finner du mange av dem. NAV dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Finn skjema

Ulike tjenester og produkter har ulike skjema. Hvilke vedlegg som er nødvendige i søknaden får du opplyst i skjemaveilederen. Finn riktig skjema.

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

I de fleste tilfeller får du svar på søknaden innen en måned. Maksimal behandlingstid er fire måneder. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler. Les mer om bilsaker.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bor i.