Hvem kan få stønad til seksualtekniske hjelpemidler?

Hvis du på grunn av sykdom eller skade har dårlig eller ingen seksuell funksjonsevne, kan du få stønad til seksualtekniske hjelpemidler. Funsjonsevnene må være varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt.

Du må ha gjennomgått en medisinsk vurdering som konkluderer med at videre medisinsk behandling ikke vil bedre funksjonsevnen. Hjelpemidlet må være vurdert av lege som nødvendig og hensiktsmessig.

Hva kan du få stønad til?

Du kan få stønad til hjelpemidler som kompenserer for den nedsatte seksuelle funksjonsevnen. Det omfatter ikke hjelpemidler som har som hovedformål å helbrede en tilstand (behandlingshjelpemidler).

NAV har inngått produkt- og prisavtaler for enkelte seksualtekniske hjelpemidler, men dette er ingen uttømmende liste over produkter du kan få stønad til.

Hvordan kan du få stønad til seksualtekniske hjelpemidler

Seksualtekniske hjelpemidler har med personlige og intime forhold å gjøre. Derfor benyttes ikke vanlig saksgang med søknad og vedtak. En lege bestiller det seksualtekniske hjelpemidlet direkte fra leverandør, som sender hjelpemidlet til legen eller hjem til deg. Legen skal bruke bestillingsskjema for seksualtekniske hjelpemidler (NAV 10-06.06)

Alle autoriserte leger i Norge kan bestille seksualtekniske hjelpemidler. I en del tilfeller kan det likevel være nødvendig å oppsøke sykehusavdelinger med spesialister i gynekologi, urologi og nevrologi eller privatpraktiserende spesialister med tilsvarende kompetanse for å få tilstrekkelig veiledning og hjelp. Legen må selv vurdere om egenkompetansen er tilstrekkelig for å gi hjelp og veiledning.

Les mer om rammeavtalen hjelpemidler for seksuallivet (hjelpemiddeldatabasen.no).