Hvem kan få kosmetiske proteser?

Kvinner som har fått fjernet ett eller begge brystene, eller som har et mangelfullt utviklet bryst, kan få stønad til brystprotese. Unntaksvis kan personer som skal gjennomgå kjønnsskifteoperasjon få stønad.

Personer som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom kan få stønad til parykk eller hodeplagg. Unntaksvis kan personer som skal gjennomgå kjønnsskifteoperasjon få stønad til parykk.

Personer som helt eller delvis mangler et øye kan få stønad til øyeprotese.

Personer som har en ansiktsdefekt kan få stønad til ansiktsdefektprotese.

Muligheter og eksempler

Brystprotese Folketrygden dekker utgifter til brystproteser, inkludert tilbehør som festeplater. Folketrygden dekker også reservebrystprotese og gjenanskaffelse. På grunn av kroppslige forandringer den første tiden etter en operasjon, anbefales det å vente noen måneder med å skaffe reserveprotese. Du får kun stønad til proteser som står i produkt- og prislisten.

Parykk Folketrygden dekker parykk eller hodeplagg innenfor en fastsatt stønadsgrense. Stønadsgrensen er høyere for personer med avvikende hodeform eller dokumentert kontaktallergi. Personer under 30 år kan velge om de vil ha stønad til seks syntetiske eller to individuelt tillagede parykker/ektehårsparykker per kalenderår, uten hensyn til stønadsgrensen. Folketrygden dekker likevel ikke optimale løsninger, men den rimeligste løsningen som dekker behovet.

Folketrygden dekker ikke utgifter til stell og vedlikehold av parykk.

Øyeprotese Folketrygden dekker utgifter til øyeprotese, uavhengig av hvilken type protese som er valgt. Du kan også få stønad til gjenanskaffelse og polering av øyeprotesen. En øyeprotese varer vanligvis i to-tre år, men det kan være behov for hyppigere utskifting, særlig hos barn. Folketrygden dekker reserveøyeprotese til personer under 18 år dersom dette er nødvendig.

Ansiktsdefektprotese

Folketrygden dekker utgifter til ansiktsdefektprotese med nødvendige festeanordninger og tilbehør. Du kan også få stønad til gjenanskaffelse ved behov, og til nødvendig reserveprotese. Folketrygden dekker ikke hudpreparater som salver, kremer, såper og andre rensemidler. 

Reiseutgifter

Folketrygden dekker nødvendige reiseutgifter til nærmeste leverandør av kosmetiske hjelpemidler. Dekningen er vanligvis begrenset til billigste reisemåte med offentlig transport. Hvis helsetilstanden din gjør det nødvendig å benytte dyrere transport, kan utgifter til taxi eller lignende dekkes. Bruk skjema 10-07.16 hvis du har hatt reiseutgifter som du vil søke om å få dekket.

Hvordan søker du?

Brystprotese

Du må oppsøke en godkjent forhandler av brystproteser og ta med en legeerklæring som dokumenterer behovet for brystprotese. Mange apotek og bandasjister er godkjente forhandlere. De skal blant annet ha kvinnelig betjening, eget prøverom og et godt utvalg av brystproteser. Forhandleren tilpasser brystprotesen og sender faktura direkte til Helfo eller NAV. Du må signere for at du har mottatt brystprotesen. Du behøver ikke å sende søknad om brystprotese hvis forhandleren sender faktura. Hvis du har kjøpt en brystprotese fra andre enn en godkjent forhandler kan du søke om å få refundert utgiftene. Benytt søknadsskjema 10-07.57.

Parykk, øyeprotese eller ansiktsdefektprotese

Du velger selv hvilken leverandør du vil bruke. Mange frisører og noen spesialleverandører kan tilpasse parykk. Spesialiserte sykehusmiljøer formidler kontakt med leverandører av ansiktsdefektproteser. Det finnes noen få okularister i Norge som tilpasser øyeproteser.

Hvis du har lagt ut for hjelpemidlet kan du søke om å få refundert utgiftene. Da bør du bruke skjema 10-07.57. Du må legge ved originalkvitteringer. 

Hvis du ønsker at leverandøren skal sende faktura direkte til NAV må du signere en fullmakt om at NAV kan utbetale direkte til leverandør og signere for mottak av hjelpemidlet. Leverandøren sender fakturaen med fullmakten og mottakskvitteringen elektronisk til NAV. NAV betaler fakturaen når det er dokumentert at du oppfyller vilkårene for stønad.

Dersom du eller leverandøren ønsker å forsikre deg om at folketrygden dekker utgiftene, kan du søke om forhåndsgodkjennelse på skjema 10-07.57 før du bestiller. Dette er særlig aktuelt før man bestiller spesielt kostbare parykker til personer 30 år, det vil si parykker som koster mer enn 10.000,- kroner.

Ved førstegangsanskaffelse og ellers på forespørsel fra NAV må du sende legeerklæring som viser at du har behov for hjelpemidlet. Da bør du bruke skjema 10-07.57.

Hvis du har sendt inn en legeerklæring og fått dekket et tilsvarende hjelpemiddel tidligere er det ikke nødvendig å sende inn ny legeerklæring, såfremt NAV ikke spør om dette.