Hvem kan få hjelpemidler?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan du få stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

 • kunne bli mer selvhjulpen og få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • kunne bli boende hjemme
 • kunne bli pleid i hjemmet

Har du et kortvarig behov for hjelpemidler må du be om hjelp fra kommunen.

Hva kan du få?

Til tilpasning av boligen finnes blant annet:

 • døråpnere og annen omgivelseskontroll
 • ramper og trappeheiser
 • toalett med dusj- og tørkefunksjon
 • heve- og senkemekanisme til kjøkkeninnredning og bad

Folketrygden kan også dekke montering, demontering av hjelpemidler, samt enkel utbedring etter demontering av hjelpemidler.

Kommunehelsetjenesten kan gi råd om tilrettelegging av boligen og hjelpe deg med å finne aktuelle hjelpemidler for deg. Du kan også søke kommunen om tilskudd til bygningsmessige endringer. Boligkontoret i kommunen har kjennskap til de spesielle reglene som gjelder for dette.

Hva kan du ikke få?

Hjelpemidler som er vanlige også for funksjonsfriske dekkes ikke, selv om det er funksjonsnedsettelsen som gjør at du trenger dem. Eksempler på hjelpemidler som ikke dekkes over folketrygden er hvitevarer som

 • oppvaskmaskin
 • todelt komfyr
 • kjøkkenmaskin

Folketrygden dekker ikke bygningsmessige endringer som:

 • grunnarbeider i forbindelse med utvendig heis
 • skjult forsterkning i vegger og tak
 • framlegging av vann og avløp
 • nye strømkurser
 • fjerning av terskler
 • utvidelse av døråpninger
 • avbruddsfri strømleveranse til dørautomatikk

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funskjonsevne.

Slik går du frem for å søke.

Reparasjon og vedlikehold

Når du har fått stønad til et hjelpemiddel er det viktig at du tar godt vare på hjelpemiddelet og passer på at det fungerer hensiktsmessig for deg. Vanlig vedlikehold er ditt ansvar.

Hjelpemiddelsentralen har et generelt reparasjonsansvar for folketrygdens hjelpemidler. Enklere reparasjoner henvises til kommunal vaktmester.

Les mer om reparasjon og vedlikehold.

Tilbakelevering

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, kan du derfor ta kontakt med kommunen for å gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir levert til hjelpemiddelsentralen.