Hvem kan få stønad til grunnmønster?

Dersom du har en kroppsform som gjør at du må få klærne dine spesialsydd, kan du få stønad til grunnmønster og til å få sydd klærne. Du kan for eksempel ha feilstillinger i ryggen, være kortvokst eller ha annen avvikende kroppsform som gjør at butikkjøpte klær ikke passer til kroppen din.

Overvekt gir ikke grunnlag for slik stønad.

Hva kan du få?

Du kan få dekket utgifter til grunnmønster og til endring av grunnmønsteret når dette er nødvendig. Utgiftene til grunnmønster dekkes etter satser i vedlegg 2 til ftrl § 10-7 a,c,d. Du kan få dekket utgifter til å få sydd klærne. Dersom alle klærne dine må sys, kan du få dekket årlige utgifter med inntil 1/5 av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dersom du bare trenger spesialsydde klær til overkroppen eller til underkroppen, kan du årlig få dekket inntil 1/10 av grunnbeløpet. Utgiftene må dokumenteres.

Du kan ikke få stønad til spesialtilpasninger av klær som er kjøpt i vanlig handel eller til å kjøpe spesialklær for funksjonshemmede.

Hvordan søker du?

Bruk søknadskjema NAV 10-07.55 Søknad om stønad til grunnmønster og søm etter grunnmønster.

Hvem kan lage grunnmønster?

Fagkunnskap i modellering og konstruksjon er nødvendig for å utforme grunnmønster til mennesker med funksjonshemminger. Du kan fritt velge en fagperson som kan utforme grunnmønster. For å få stønad kreves det at fagpersonen legger ved en beskrivelse eller en bekreftelse av egen kompetanse som viser kunnskap i å konstruere grunnmønster.

NAV har ikke lenger en egen godkjenningsordning for de som skal utforme et grunnmønster, da man ønsker å gi større frihet i valg av konstruktør.

Se vedlegg 1 til § 10-7 a,c,d, under regelverk, for liste over fagpersoner som i februar 2019 ble vurdert å ha kompetanse til å konstruere grunnmønster.