På ungdomsskolen

Trenger du hjelpemidler eller tilrettelegging på ungdomsskolen er det kommunen du bor i som har ansvar for å hjelpe deg.

Det er vanligvis en lærer, assistent eller spesialpedagog som har ansvar for tilretteleggingen. Sammen med deg og dine foreldre finner dere frem til hva du har behov for. Kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan også hjelpe dere. Les mer om PP-tjenesten på vilbli.no.

Skolen kan kontakte hjelpemiddelsentralen dersom det er behov for mer tilrettelegging. 

På videregående skole

Trenger du hjelpemidler eller tilrettelegging på videregående skole, må du og dine foreldre ta kontakt med skolen du skal begynne på.

Gi beskjed så tidlig som mulig slik at skolen er forberedt og at nødvendig utstyr er på plass når skoleåret starter. Du har et større ansvar for å opplyse om behov for tilrettelegging ved overgangen til videregående skole.

Fylkeskommunen har ansvar for å tilrettelegge undervisningen på alle studieretninger på videregående skole. Dersom du har behov for mer individuell tilrettelegging, kan du og skolen kontakte hjelpemiddelsentralen.

I høyere utdanning

Trenger du hjelpemidler eller tilrettelegging for å gjennomføre utdanning på høyskole eller universitet må du informere studiestedet om dette. Du har selv ansvar for å opplyse om dine behov.

Du kan søke om opptak på særskilte vilkår, og du kan kontakte rådgivningstjenesten for funksjonshemmede ved studiestedet. Hjelpemiddelsentralen kan gi råd og vise deg løsninger.

På jobb

De fleste arbeidstakere har behov for en eller annen form for tilrettelegging. Ungdom har de samme rettigheter som voksne arbeidstakere.

Har du behov for tilrettelegging bør du ta det opp med arbeidsgiveren din slik at dere kan finne gode løsninger sammen. Arbeidsgiver har et stort ansvar for å tilrettelegge arbeidsplassen for deg.

Hjelpemiddelsentralen gir råd om tilrettelegging av arbeidsplassen og kan låne ut aktuelle hjelpemidler. NAV-kontoret kan også gi tilretteleggingstilskudd og andre tiltak.

I arbeidstrening

Trenger du tilrettelegging for å gjennomføre arbeidstrening er det viktig at veilederen din på NAV-kontoret vet hvilke tilretteleggingsbehov du har. Kanskje har du hjelpemidler som du har brukt på skolen og som du også trenger på en arbeidsplass?

NAV ønsker å hjelpe personer med funksjonsnedsettelser ut i arbeid. Du kan be veilederen på NAV-kontoret om å lage en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale som beskriver hva du skal få hjelp til og hvem som skal hjelpe deg.

Hjelpemiddelsentralen kan gi råd om tilrettelegging av arbeidsplassen, og kan gi tilskudd til eller låne ut aktuelle hjelpemidler. NAV-kontoret kan også gi inkluderingstilskudd og andre tiltak.

I hverdagen

Alle bruker hjelpemidler i hverdagen. Noen må du kjøpe selv, mens andre kan du få låne fra hjelpemiddelsentralen.

Felles for hjelpemidlene er at de løser praktiske problemer du har hjemme eller i forbindelse med aktiviteter på fritiden.

Helsetjenesten i kommunen og hjelpemiddelsentralen har oversikt over ulike hjelpemidler, og kan gi deg råd om hvilke hjelpemidler som passer for deg. Den beste løsningen trenger ikke å være et hjelpemiddel, men et godt råd om tilrettelegging.