Ung og funksjonshemmet

Ungdom er først og fremst ungdom. Har du vansker med å se, høre, bevege deg, lese og skrive, huske eller å prate, finnes det løsninger som kan gjøre hverdagen din enklere. Her finner du informasjon som kan inspirere og vise nytten av tilrettelegging og bruk av hjelpemidler.

Muligheter

Ungdom er først og fremst ungdom - uansett funksjonshemming eller ikke. Denne siden har vi laget for å vise hvilke muligheter som finnes. Hjelpemidler og rett tilrettelegging gir like muligheter for flere. Noen ganger gjør det forskjellen på å kunne delta eller ikke.

Trenger du hjelpemidler og tilrettelegging

Ungdom er først og fremst ungdom - uansett funksjonshemming eller ikke. Denne siden har vi laget for å vise hvilke muligheter som finnes. Hjelpemidler og rett tilrettelegging gir like muligheter for flere. Noen ganger gjør det forskjellen på å kunne delta eller ikke.

Har du problemer med

Ungdom er først og fremst ungdom - uansett funksjonshemming eller ikke. Denne siden har vi laget for å vise hvilke muligheter som finnes. Hjelpemidler og rett tilrettelegging gir like muligheter for flere. Noen ganger gjør det forskjellen på å kunne delta eller ikke.

Min historie

Her finner du historier om unge mennesker som viser hvordan hjelpemidler og tilrettelegging kan gjøre hverdagen enklere. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noe med din egen hverdag?

Er du ung og funksjonshemmet?

Ungdom er først og fremst ungdom. Det finnes flere muligheter for deg uansett hvilken funksjonsnedsettelse du har.

Er du ung og trenger hjelpemidler?

Hjelpemidler og rett tilrettelegging gir like muligheter for flere. Noen ganger gjør det forskjellen på å kunne delta eller ikke på skolen eller jobb.

Tanken på å bruke hjelpemidler

Vi omgir oss med mange hjelpemidler hver dag, enten det er telefonen din, den automatiske døråpneren på skolen, pulten som kan reguleres opp og ned eller at trappetrinnet opp til kantinen er merket med en gul linje. Vi sikrer omgivelsene rundt oss og løser praktiske problemer.