Hvem kan få hjelpemidler til å lese og skrive?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan du ha rett på hjelpemidler. Det er en forutsetning at hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Muligheter og eksempler

Det kan være ulike årsaker til lese- eller skrivevansker. Eksempler er synshemming, spesifikke lese- og skrivevansker og spesifikke språkvansker (SSV). På kunnskapsbanken.net kan du lese mer om hjelpemidler for personer med språkvansker.

Fordi årsakene til lese- og skrivevansker er så ulike, er det vanskelig å gi generelle råd om hva som kan gjøres av tilrettelegging. Ved å ta kontakt med for eksempel lærer, ergo- eller fysioterapeut i kommunen eller hjelpemiddelsentralen kan du få konkret veiledning og hjelp.

Eksempler på hjelpemidler og tilrettelegging kan være:

 • Tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett for skoleeleverDersom du har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.
 • DatahjelpemidlerDet kan gis stønad til spesialtilpasning av datautstyr, som gjør at du kan bruke standard utstyr hjemme hos deg selv, på arbeidsplassen eller på skolen. Les mer om datahjelpemidler.
 • ProgramvareProgramvare kan være både et pedagogisk tiltak og et praktisk hjelpemiddel. Det er hensikten med bruken som avgjør om det er et pedagogisk tiltak eller et praktisk hjelpemiddel. Er hensikten å bruke programvare til for eksempel å trene eller lære begreper, er det et pedagogisk tiltak som skolen har ansvar for. Hvis hensikten er å kommunisere eller kompensere for vanskene, kan folketrygden dekke hjelpemidlet.
 • Lese- og sekretærhjelpDu kan få lese- og sekretærhjelp dersom du ser så dårlig at du selv med bruk av hjelpemidler ikke klarer å lese og skrive funksjonelt, og for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg. Du kan også få noe hjelp til organisasjonsarbeid og oppgaver i hverdagen. Les mer om lese- og sekretærhjelp.

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Slik går du frem for å søke.

Nyttig å vite

Leter du etter praktisk informasjon om hjelpemidler? Vi har laget en side hvor du finner informasjon om blant annet

 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler