Kognitive problemer omfatter vanskeligheter med å lære, huske, planlegge og organisere aktivitet, og problemer med å oppfatte tid og forstå ord. Kognisjon er prosesser som skjer i hjernen når vi tar i mot, lagrer og bearbeider inntrykk. Informasjonen kommer via sansene, syn, hørsel, smak, lukt, bevegelse og kroppsoppfatning. Den blir bevart (husket), håndtert og brukt, for eksempel til å løse et problem eller utføre en oppgave.

Hvem kan få kognitive hjelpemidler?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt kognitiv funksjon på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Vanlige årsaker til nedsatt kognitiv funksjonsevne kan være

 • psykisk sykdom
 • utviklingshemning
 • hode/hjerneskader
 • alder
 • demens

Muligheter og eksempler

Noen ganger kan små endringer gjøre hverdagen enklere for deg med kognitive vansker. For eksempel kan du tilrettelegge ved å

 • ha faste plasser til viktige gjenstander som mobil, bankkort og nøkler
 • lage huskelister
 • ha en tavle på veggen med oversikt over det som skal huskes

I vanlig handel er det mye allmenn teknologi, for eksempel en smarttelefon eller nettbrett, som kan fungere som et hjelpemiddel. For at et slikt hjelpemiddel skal fungere best mulig for deg kan det være nødvendig å tilpasse funksjonene til ditt behov. Kommunen eller hjelpemiddelsentralen kan hjelpe deg med dette.

Hvis tilrettelegging og bruk av allmenn teknologi ikke dekker behovet ditt, finnes du også spesielt utviklet kognitive hjelpemidler som du kan søke på. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle som hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om du må dekke utgiftene selv.

Folketrygden kan dekke utgifter til apper/programvare som installeres på privat nettbrett eller smarttelefon. Les mer om støtte til apper/programvare.

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Slik går du frem for å søke.

Nyttig å vite

Leter du etter praktisk informasjon om hjelpemidler? Vi har laget en side hvor du finner informasjon om blant annet

 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler