Det kan ytes stønad til dekning av utgifter til anskaffelse og fornyelse av irislinse når spesialist i øyesykdommer bekrefter behovet og at det foreligger

  • aniridi (mangelfullt utviklet iris) eller
  • pupilledeformitet

Hovedformålet med en irislinse er således å dekke over en deformert iris.

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Agder ved behov for ytterligere informasjon.