Briller og kontaktlinser for synshemmede (svaksynte og blinde)

For å få støtte til briller eller kontaktlinser under denne ordningen må du ha

  • Afaki
  • Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv)
  • hornhinneanomalier (som Keratokonus eller Keratoglobus)
  • annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at du har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn.

Det er en begrensning i hvor mye du kan få i støtte for innfatningen. Utover dette er det ingen begrensning i hvor mye du kan få i støtte per brille. Se satser for dekning av brilleinnfatning.

Det er ingen aldersbegrensning for denne ordningen.

Ta kontakt med optiker eller øyelege for utfylling av skjemaet «Søknad om synshjelpemidler». Dokumentasjon fra optiker eller øyelege må legges ved søknaden.

Briller til barn og ungdom under 18 år (behandlingsbrille)

1. mars 2020 blir det nye retningslinjer og faste satser for behandlingsbriller.

 For å få støtte til brille etter denne ordningen må du være under 18 år og ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling av følgende øyetilstander etter gitte kriterier:

  • anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2,5 dioptrier eller mer
  • astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2,5 dioptrier eller mer
  • strabisme (skjeling); både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

For de fleste vil helt vanlige briller dekke behandlingsbehovet. Du kan få innvilget nye briller dersom synet ditt endrer seg eller hvis brillen blir ødelagt eller mistet. Forutsetningen er at brillen fortsatt er et ledd i behandlingen av øyetilstandene nevnt ovenfor.

Bruk skjemaet "Søknad om dekning av utgifter til briller/kontaktlinser til barn under 18 år". Søknaden må sendes før det har gått seks måneder fra du kjøpte brillene/kontaktlinsene (jf. folketrygdlovens § 22-13). Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder ved behov for ytterligere informasjon.