Sykdom, skade eller normal aldring kan gi nedsatt motorisk funksjonsevne. Dette kan føre til vansker med å

 • gå, sitte, stå og forflytte seg
 • ligge og snu seg
 • reise og sette seg
 • lage mat og stelle seg
 • håndtere fysiske omgivelser (vinduer, dører, lys, tv/radio m.m.)

Hvem kan få bevegelseshjelpemidler?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt motorisk funksjon på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • kunne bli pleid i hjemmet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Muligheter og eksempler

Noen ganger kan små endringer gjøre hverdagen enklere for deg med motoriske vansker. Hvis du bruker hjelpemidler til å forflytte deg rundt, er det viktig at boligen din legges til rette for dette. Det handler for eksempel om å fjerne dørterskler, løse tepper og å unngå overmøblering. For deg som trenger større tilpasninger i boligen, finnes det ulike ordninger og løsninger.

Ved å velge riktig plassering av gjenstander som du bruker ofte, kan hverdagen bli enklere. Kommunens ergoterapeut eller fysioterapeut kan gi gode råd om hvordan du bør legge opp dagen for å spare kreftene til de aktivitetene som betyr mest for deg.

I vanlig handel finnes det hjelpemidler å få kjøpt, for eksempel forhøyningsputer, to-trinnstrapp, hygieneskammel, spaserstokker og putebord til PC. Kommunen eller hjelpemiddelsentralen kan gi råd om smarte produkter. Det finnes også en del rimelige produkter i butikkene som er spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse. Hvis du fyller vilkårene for stønad til rimelige, spesialutviklede hjelpemidler kan du få utbetalt et tilskudd. For deg som har motoriske vansker kan det også være aktuelt å lese om hjelpemidler til bruk i dagligliv og fritid.

Det finnes et stort spekter av hjelpemidler for deg med motoriske vansker. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle som hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige eller om du må dekke utgiftene selv.

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Slik går du frem for å søke.

Nyttig å vite

Leter du etter praktisk informasjon om hjelpemidler? Vi har laget en side hvor du finner informasjon om blant annet

 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler