Sykkelturer for barn og unge med funksjonsnedsettelser krever ofte individuelt tilpasset utstyr. Folketrygden kan dekke spesialsykler og spesialsykkeltilbehør. Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke før du anskaffer sykkel. Ta utgangspunkt i alder og funksjonsnivå når du skal velge sykkel. Utvalget er stort og mulighetene mange.

Eksempler på sykler og utstyr

 • Spesialstøttehjul med fjæring kan monteres på de fleste vanlige tohjulsykler. Sykkel med spesialstøttehjul er mindre stabil enn trehjulsykkel, særlig for store barn.
 • Fot og hånddrevne trehjulsykler finnes for barn og voksne med variabelt tilbehørsprogram. To hjul fremme og ett bak kan være en fordel for barn som er kognitivt svake eller synshemmede.
 • Tohjulssykkel med hjelpemotor kan være aktuelt om man har god nok balanse til å sykle vanlig sykkel, men så lite kraft/utholdenhet at man ikke mestrer bakker eller har betydelig redusert kapasitet i forhold til lengde på sykkelturen.
 • Tandemsykler og parsykler er sykler for to personer. Man sitter ved siden av eller etter hverandre. Med barnet foran eller ved siden av seg er det lettere å ha kontakt under syklingen. Hvis barnet er lite utholdende er det nyttig å kunne velge om pedalsettene skal følge hverandre eller fungere uavhengig av hverandre.
 • Påhengsykkel finnes i vanlig handel. Det er en sykkelenhet med sete, styre og pedaler som henges etter en voksensykkel via et drag. Det finnes ekstrautstyr ved behov for kroppsstøtte.
 • Rullestol kan kombineres med sykkelfront med armdrift, eventuelt med hjelpemotor. Ikke alle rullestoler er godkjente for dette. Kontakt hjelpemiddelsentralen under utredningen.
 • Spesialsete i sykkeltilhenger passer best for mindre barn. Det finnes sykkeltilhenger med forhøyet tak.
 • Sykkel med rullestolfront og hjelpemotor gjør det mulig å oppleve sykkelglede sittende i rullestol, uten å sykle aktiv selv. Rullestolfronten kan koples av og trilles separat om man skal innom et sted.
 • Sykkelsete: Det finnes spesielle polstringer eller seter. Når barnet overstiger anbefalt kroppsvekt for setet, bør andre sykkelløsninger vurderes.

Dette bør du tenke på når du skal velge sykkel:

 • Hva skal oppnås med sykkelen?
 • Skal barnet sykle selv, med hjelper eller som påsitter?
 • Vurdér kraft, balanse og stabilitet.
 • Ved tandem, vurdér ledsagers sykkelferdigheter.
 • Vurdér kognitive forutsetninger, dømmekraft og trafikkerfaring.
 • Hvor skal sykkelen brukes (terreng, trafikk, underlag)?
 • Hvor lange strekninger skal sykles?
 • Er sykkelen til helårsbruk eller sesongbruk?
 • Hva er barnets skrittlengde?
 • Skal sykkelen transporteres i bil?
 • Hva er bruksområde i forhold til andre hjelpemidler?
 • Hvor skal sykkelen lagres og lades?
 • Hvem tar vedlikeholdet?
 • Ferdsel på offentlige veier er underlagt veitrafikklovene. Bruk sykkelhjelm.

Vedlikehold og reparasjon

Spesialsykler trenger vedlikehold som andre sykler. Det finns flere bøker om vedlikehold av sykler. Ved behov for spesialdeler, servise og reparasjon på elektrisk fremdriftsutstyr må NAV Hjelpemiddelsentral i fylket kontaktes.