Rettigheter

 • Du kan ta kontakt med din lokale tolketjeneste for å avklare behovet ditt, og dere kan bli enige om hvordan tolking i arbeidslivet skal dekkes.
 • Du kan foreslå for arbeidsgiver at det ansettes en tolk. Arbeidsgiver kan få dekket utgiftene som er knyttet til tolking. Ved behov kan du i tillegg få tolking fra din lokale tolketjeneste.
 • Er dere flere på arbeidsplassen som har bruk for tolk kan arbeidsgiver ansette en eller flere tolker på heltid. Arbeidsgiver får dekket en vesentlig del av utgiftene fra tolketjenesten, men har arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer også at du gir fra deg din individuelle rett til arbeidstolking fra tolketjenesten, og at arbeidsgiver får ansvaret for å dekke ditt behov for tolking i arbeid.
 • behandling hos lege, psykolog, fysioterapeut med flere
 • foreldremøter
 • ærend i banken
 • kurs og møter (som ikke er jobbrelatert)
 • fritidsaktiviteter
 • folkehøyskole
 • dåp
 • bursdag
 • konfirmasjon
 • bryllup
 • begravelse
 • Du er medlem i folketrygden. Alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden. Du må ha oppholdt deg i Norge i minst 12 måneder eller oppholdet må være ment å vare så lenge for at du skal bli regnet som bosatt. Oppholdet må være lovlig. Se folketrygdloven § 2-1.
 • Du oppholder deg i Norge i en kortere periode og opplever fare for liv og helse. Dette kan gjelde asylsøkere, ferierende og andre.