For arrangører

  1. Enten kan man tilby et arrangement med tolking ved behov. Dette forutsetter at det melder seg deltakere med tolkebehov, og at fristen for å melde tolkebehov settes så tidlig at det blir praktisk mulig for NAV å skaffe tolker. Hvis tolkingen på denne måten er avklart og avtalt med NAV på forhånd, vil tolkingen kunne bli betalt gjennom folketrygden.
  2. Eller man kan tilby et arrangement generelt tilrettelagt med tolking. Dette forutsetter at man inngår avtale med NAV på forhånd, og at arrangøren påtar seg det økonomiske ansvaret for tolkingen.
  • Tegnspråk
  • Tegn som støtte til munnavlesning
  • Taktilt tegnspråk
  • Tegnspråk i begrenset synsfelt • Haptisk kommunikasjon
  • Taletolking
  • Skrivetolking
  • Annet