Ny og utvida bestillingsordning

Velkommen til nettsidene for bestillingsordninga i Agder, Rogaland og Vestland.

Bestillingsordninga skal gjere det enklare for brukarar og formidlingsteneste å søkje på hjelpemiddel, og ho skal redusere leveringstid og administrasjon ved utlevering av hjelpemiddel.

Ny og utvida bestillingsordning er eit prøveprosjekt.

Bestille frå produktlista

Dette gjer du når du skal bestille hjelpemiddel frå Bestillingsordninga:

  1. Fyll ut eige skjema for Bestillingsordninga frå nav.no.
  2. Finn produktet du skal bestille, i produktlista for Bestillingsordninga (pdf).
  3. Skal du bestille scooter, må du legge ved skjema for elektrisk rullestol (scooter) (docx).
  4. Skal du bestille manuell rullestol, må du legge ved skjema for manuell rullestol (docx).

Godkjenning som bestillar

Du treng godkjenning frå NAV Hjelpemiddelsentral for å kunne bruke Bestillingsordninga. For å få godkjenning må du ha brukarpass eller vere fagperson tilsett i kommunen, og du må gjennomføre to e-læringsmodular. 

Under Relatert innhold kan du lese meir om korleis du får godkjenning som bestillar.

Oppdatering av produktlista

Det blir sendt melding til kontaktpersonane for hjelpemiddel i kommunane, når lista blir oppdatert.

Det er viktig at du alltid bruker siste utgåve av lista. 

Den nyaste produktlista gjeld frå 3. desember 2020.

Her kan du sjå endringane som er gjort i den nyaste lista.

Fakta

Bestillingsordninga skal gjere det enklare for brukarar og formidlingstenesta å skaffe hjelpemiddel, og ho skal redusere leveringstid og administrasjon ved utlevering av hjelpemiddel.

Ordninga tek utgangspunkt i ei produktliste med enkle hjelpemiddel som nyttast mykje. Godkjend terapeut eller brukar bestiller hjelpemiddel frå lista, og slepp å sende søknad på produkta.

Ny og utvida bestillingsordning - eit prøveprosjekt

I 2018 tok NAV Hjelpemiddelsentral i Agder, Rogaland og Vestland i bruk ei ny og utvida bestillingsordning, som eit prøveprosjekt. 

I prøveprosjektet er produktlista utvida med fleire enklare hjelpemiddel. I tillegg er senger, personløftarar, scooter og manuelle rullestolar tekne inn på lista. Den nye ordninga kan nyttast sjølv om brukaren ikkje tidlegare har fått hjelpemiddel gjennom folketrygda.