Veileder til utfylling av søknadsskjema for briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi