Veileder til utfylling av søknadsskjema for briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi

 • minst to linjer dårligere enn visus i det beste øyet
 • én linje dårligere hvis det samtidig er minst én amblyogen risikofaktor tilstede.
 • at visus er lavere enn logMAR 0,3 (tilsvarende desimalvisus 0,5 eller brøk 6/12)
 • visus lavere enn logMAR 0,2 (tilsvarende desimalvisus 0,67 eller brøk 6/9), og det samtidig er minst én amblyogen risikofaktor tilstede.
 • manifest strabisme
 • anisometropi ≥ 1.0 D
 • astigmatisme ≥ 1.5 D
 • hypermetropi ≥ 4.0 D
 • familiehistorikk positiv for amblyopi eller strabisme
 • prematur < 37 uker
 • fødselsvekt < 2500