Briller og kontaktlinser

 • Afaki
 • Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv)
 • hornhinneanomalier (som Keratokonus eller Keratoglobus)
 • annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at du har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn.
 • Sats 1: Styrker ≤ 3,75 Dioptrier (D)
 • Sats 2: Styrker ≥ 4 - ≤ 6 D
 • Individuell beløp: Styrker ≥ 6,25 D, eller sylinderstyrke lik eller over -4,0 D, eller flerstyrkeglass
 • Astigmatisme: ≥ 1,50 D
 • Bilateral hypermetropi: ≥ 4,00 D
 • Anisometropi: ≥ 1,00 D
 • Manifest strabisme

Fakta