Briller og kontaktlinser

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt risiko for å utvikle amblyopi, eller som har utviklet amblyopi, søke om briller/kontaktlinser til forebygging eller behandling.

Briller og kontaktlinser for synshemmede (svaksynte og blinde)

For å få støtte til briller eller kontaktlinser under denne ordningen må du ha

 • Afaki
 • Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv)
 • hornhinneanomalier (som Keratokonus eller Keratoglobus)
 • annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at du har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn.

Det er en begrensning i hvor mye du kan få i støtte for innfatningen. Ut over dette kan det gis stønad til rimeligste hensiktsmessige briller. Se satser for dekning av brilleinnfatning.

Ta kontakt med optiker eller øyelege for utfylling av skjemaet «Søknad om synshjelpemidler». Dokumentasjon fra optiker eller øyelege må legges ved søknaden.

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi  

Viktig melding (20.03.2020):
For å begrense faren for koronasmitte ved synsundersøkelser, vil NAV i denne perioden ikke kreve at diagnostiske øyedråper blir benyttet i synsundersøkelsen. Vurderingen av nødvendigheten for slik diagnostikk er en helsefaglig vurdering som den enkelte øyelege og optiker må gjøre i det enkelte tilfelle.

For å få støtte til briller etter denne ordningen må du ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling eller forebygging av amblyopi. Det er to faste satser for brillene. Stønadssatsen fremgår av oversikten over satser på nav.no. Du står fritt til å kjøpe en dyrere brille enn summen du får utbetalt, dersom du ønsker det. Du betaler da mellomlegget av egne midler. 

I noen tilfeller er det mulig å søke om et høyere beløp enn satsene. Din optiker eller øyelege vil hjelpe deg med søknaden slik at du får riktig beløp utbetalt. Det må da fylles ut et pristilbud på søknaden.

Det er ikke noe krav om at brillene er bestilt eller betalt før søknaden sendes inn. Du trenger ikke å forskuttere hverken for de to satsene eller for det individuelle beløpet. Du kan betale for brillene når du har fått pengene på konto.

Stønadssatsene er i utgangspunktet inndelt etter brillestyrke:

 • Sats 1: Styrker ≤ 3,75 Dioptrier (D)
 • Sats 2: Styrker ≥ 4 - ≤ 6 D
 • Individuell beløp: Styrker ≥ 6,25 D, eller sylinderstyrke lik eller over -4,0 D, eller flerstyrkeglass

Regelverket er inndelt etter ordinære vilkår og særskilte vilkår. De ordinære vilkår gjelder for personer under 10 år. Ett eller flere av kriteriene nedenfor må da være oppfylt:

 • Astigmatisme: ≥ 1,50 D
 • Bilateral hypermetropi: ≥ 4,00 D
 • Anisometropi: ≥ 1,00 D
 • Manifest strabisme

I spesielle tilfeller kan du søke om stønad til behandlingsbriller etter særskilte vilkår, uavhengig av alder. Øyelege eller autorisert optiker med rekvireringsrett for medisinske øyendråper må begrunne og dokumentere hvorfor behandling av amblyopi er nødvendig, og beskrive hva slags amblyogene risikofaktorer som foreligger. 

For de fleste vil helt vanlige briller dekke behandlingsbehovet. Du kan få innvilget nye briller dersom synet ditt endrer seg eller hvis brillen blir ødelagt eller mistet. Forutsetningen er at brillen fortsatt er et ledd i behandling og eller forebygging av amblyopi.

Bruk skjemaet "Briller til behandling og eller forebygging av amblyopi». Det er også utarbeidet en veileder til utfylling av søknadsskjemaet.

Fakta

«Amblyopi er en dysfunksjon i synssansen, som skyldes manglende eller unormale stimuli av sentrale retina under den kritiske/sensitive periode i barneårene, og manifesterer seg først og fremst som ensidig nedsatt visus.» (Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi) 

Amblyopi er, enklere forklart, synsnedsettelse på det ene øyet, uten påviselig sykdom i selve øyet. Ordet har gresk opprinnelse og betyr «dovent øye».