Reparasjon og vedlikehold

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet.

Akutt behov for reparasjon

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24. Den omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan føre til en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. Ved akutt behov for å få hjelp til reparasjon kontakter du din lokale hjelpemiddelsentral.

Enklere reparasjoner

Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med kommunen når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer.

Andre reparasjoner

Kommunene sender hjelpemidlet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

Reparasjoner i utlandet

Hvis du har fått lov til å ta med deg et hjelpemiddel til utlandet, har du rett til å få det reparert dersom det går i stykker. Du må kontakte hjelpemiddelsentralen som godkjente søknaden. Les mer om hjelpemidler i utlandet.