Hjelpemidler i utlandet

Om du kan ta med deg hjelpemidler til utlandet avhenger av hvor du skal og hvor lenge du blir borte.

Hva kan du ta med til utlandet?

I utgangspunktet kan du ta med hjelpemidlene dine på ferier og kortere opphold i EØS-land.

Flytter du til utlandet eller skal oppholde deg i utlandet utover 12 måneder, må du søke NAV om å få beholde hjelpemidlene. Det gjelder også hvis du bor i utlandet og søker om hjelpemidler i Norge.

Har du bosted/midlertidig opphold i Norge og skal på midlertidig utenlandsopphold under 12 måneder må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket.

Har du fått bil gjennom folketrygden, kan du reise ut av landet både i og utenfor EØS i opptil tre måneder uten å søke.

Er det særlige grunner for det kan du søke om dispensasjon, slik at du kan ta med bilen utenlands i mer enn tre måneder. Søknaden sendes til NAV Bilsenter.

Utenlandsopphold i EØS-land

Dersom du har fått stønad støtte til briller/kontaktlinser, forstørrelsesbriller, kikkertbriller, høreapparat, manuell eller elektrisk rullestoler eller annet mekanisk forflytningsmiddel, førerhund eller ortopediske hjelpemidler har du rett til å ta disse med deg til et EØS-land.

Har du andre hjelpemidler kan du søke NAV eller hjelpemiddelsentralen om å få ta disse med til et EØS-land.

Utenlandsopphold utenfor EØS-området

Skal du på ferieopphold i land utenfor EØS kan du søke om å få ta med deg hjelpemidlet.

Flytting til utlandet

Flytter du til utlandet, skal som hovedregel hjelpemidlet skaffes lokalt etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral.

Bor du i et annet EØS-land skal du først søke om hjelpemidler der. Får du avslag, kan du søke om hjelpemidler fra Norge.

Flytter du til et land utenfor EØS-området skal hjelpemidlet leveres tilbake til hjelpemiddelsentralen.

Reparasjoner i utlandet

Hvis du har fått lov til å ta med deg et hjelpemiddel til utlandet, har du rett til å få det reparert dersom det går i stykker. Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen som godkjente søknaden.