Forsikring

Hva har du som hjelpemiddelbruker ansvar for dersom hjelpemidlet skulle bli skadet eller gå tapt? Hvem dekker hva dersom et hjelpemiddel forvolder skade på andre eller annens eiendom?

Trenger du å forsikre hjelpemidlet?

Du trenger ikke egen forsikring som dekker hjelpemidlet du har lånt fra hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler som lånes ut tilhører NAV, men du er ansvarlig for å sikre og ta vare på dem på en god måte. Du er ansvarlig for forsvarlig bruk og oppbevaring av hjelpemidlet.

Det gjelder egne regler for høreapparater og bil, og du bør derfor selv tegne forsikring på disse.

Skade på eller tap av hjelpemidlet

Hvis du ikke har skyld i at hjelpemidlet er skadet eller tapt, vil hjelpemiddelsentralen levere ut et nytt. Det er en forutsetning at du fremdeles har behov for hjelpemidlet.

Hvis du selv har skyld i at hjelpemidlet er skadet eller tapt, vil hjelpemiddelsentralen vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning fra deg. Dersom en tredjepart, for eksempel en skole eller et forsikringsselskap er ansvarlig for tapet, vil hjelpemiddelsentralen be tredjeparten dekke, eller være med og dekke, tapet.

Skade på andre eller annens eiendom

Du har som hovedregel ansvar for handlinger som begås ved bruk av hjelpemidlet. Det finnes noen unntak fra denne hovedregelen, der andre blir ansvarlige for skaden. 

  • Produsenten av hjelpemidlet er ansvarlig dersom en produksjonsfeil på hjelpemidlet er årsak til skaden. 
  • NAV er ansvarlig dersom årsaken til skaden skyldes en feil ved hjelpemidlet som følge av tilpasning hjelpemiddelsentralen har utført.

Om du ikke kan håndtere hjelpemidlet på grunn av feil valg av hjelpemiddel eller manglende opplæring, kan ansvaret ligge hos ansvarlig søker/ergoterapeut, hjelpemiddelsentralen, deg eller andre.

Hva gjør du?

Ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral dersom hjelpemidlet du har fått låne er blitt skadet, stjålet, tapt eller ødelagt.