Forsikring

  • Produsenten av hjelpemidlet er ansvarlig dersom en produksjonsfeil på hjelpemidlet er årsak til skaden. 
  • NAV er ansvarlig dersom årsaken til skaden skyldes en feil ved hjelpemidlet som følge av tilpasning hjelpemiddelsentralen har utført.