Behandling av personopplysninger på hjelpemiddelområdet

Når du får hjelp til å søke om hjelpemidler, må den som hjelper deg, her kalt hjelpemiddelformidler, oppgi opplysninger om din situasjon slik at NAV Hjelpemiddelsentral kan behandle søknaden.

NAV Hjelpemiddelsentral kan med hjemmel i Lov om folketrygd §21-4 innhente nødvendige opplysninger for å behandle søknaden.

Eksempler på opplysninger som oppgis i søknader er:

  • din bosituasjon
  • hvor hjelpemidlene skal brukes
  • hvilke funksjonsproblemer du har som gjør at du har rett til hjelpemidlene det søkes om
  • hvor hjelpemidlene skal leveres 

Hvilke opplysninger NAV trenger vil variere fra sak til sak. Opplysningene som oppgis i søknaden skal gjenspeile opplysninger du har gitt hjelpemiddelformidler under kartleggingen av ditt behov. Formålet med å samle inn opplysninger om deg er å vurdere om du fyller vilkårene for hjelpemidler fra Folketrygden og for å kunne tilpasse og levere rett hjelpemiddel til deg basert på dine behov.

Lagring av personopplysningene dine – spesielt for digitale søknader

Digitale søknader som er påbegynt av formidler, men ikke fullført, blir lagret hos NAV som et utkast. Utkastet er tilgjengelig for formidler i 24 timer. Hvis utkastet ikke ferdigstilles innen 24 timer, slettes alle opplysningene. Opplysningene slettes fra søknadsdialogen i det søknaden sendes inn til NAV. Kommunal formidler kan laste ned en PDF av søknaden for arkivering i kommunens systemer.

Etter at søknaden er sendt inn til NAV vil den ikke lenger være tilgjengelig for formidler. Personopplysninger om deg i søknaden lagres i henhold til arkivloven.

NAVs personvernerklæring forteller mer om hvordan NAV behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.