Behandling av personopplysninger på hjelpemiddelområdet

  • din bosituasjon
  • hvor hjelpemidlene skal brukes
  • hvilke funksjonsproblemer du har som gjør at du har rett til hjelpemidlene det søkes om
  • hvor hjelpemidlene skal leveres