Akutt reparasjon av hjelpemidler

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Av og til kan det oppstå problemer ved bruk av hjelpemidlet. Dette kan oppleves som problematisk. Gjennom servicetelefonen ønsker vi å gi deg profesjonell og god hjelp til å mestre situasjonen frem til teknisk hjelp kan gis, om dette er nødvendig. Kommunen er den nærmeste til å hjelpe deg, mens NAV Hjelpemiddelsentral har en teknisk tjeneste som normalt foretar reparasjon av hjelpemiddelet innen 24 timer.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Akuttvakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.

 

Fylke Åpningstid Kveldstid, helger og helligdager
Agder, Arendal 40 63 72 45 40 63 56 75
Agder, Kristiansand 40 70 28 10 40 63 56 75
Innlandet, Elverum 40 70 28 04 48 29 80 60
Innlandet, Gjøvik 40 70 28 05 95 09 42 25
Møre og Romsdal 40 70 28 15 91 78 11 22
Nordland 40 70 28 18 91 78 11 22
Oslo (inkludert Bærum, Follo og Romerike) 40 70 28 03 45 21 62 20
Rogaland 40 70 28 11 99 22 86 77
Troms og Finnmark, Lakselv 40 70 28 20 91 78 11 22
Troms og Finnmark, Tromsø 40 70 28 19 91 78 11 22
Trøndelag 40 70 28 16 91 78 11 22
Vest-Viken (tidligere Buskerud) 40 70 28 06 97 17 40 25
Vestland, Bergen 40 70 28 12 99 20 23 55
Vestland, Førde 40 70 28 14 99 15 80 08
Vestfold og Telemark, Sandefjord 40 70 28 07 99 38 94 70
Vestfold og Telemark, Skien 40 70 28 08 99 39 93 23
Øst-Viken (tidligere Østfold) 40 70 28 01 48 04 21 90