Kognisjon

 • hode/hjerneskader
 • autisme/tourettes syndrom
 • ADHD/ADD
 • psykisk sykdom
 • utviklingshemning
 • høy alder
 • demens
 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • ha faste plasser til viktige gjenstander som mobil, bankkort og nøkler
 • lage huskelister
 • ha en tavle på veggen med oversikt over det som skal huskes
 • bruker kalender på telefonen din
 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler