Hvordan søke om hjelpemidler?

  • Utlånte hjelpemidler er Arbeids- og velferdsetatens eiendom og skal tas godt vare på.
  • Du kan ikke kreve at hjelpemidlene du får utlevert er ubrukte eller av et bestemt merke.
  • Når du ikke har bruk for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake. Les mer om utlevering og tilbakelevering.
  1. Du kan signere papirfullmakt på at formidler sender inn en søknad på dine vegne
  2. Du kan selv logge inn på Ditt NAV og bekrefte og sende inn søknaden etter at kommunal formidler har fylt den ut. Dette er kun tilgjengelig for noen få kommuner som tilhører vårt pilotnettverk.