Hva koster det å ha spesialtilpasset bil fra NAV?

 • Du må forsikre bilen i henhold til vilkårene. Dette betyr at den må være fullkasko- og tredjemannsforsikret og uten forhøyet egenandel. 
 • Du må følge serviceplan på bilen, i garantiperioden må dette gjøres hos merkeforhandler. Vær oppmerksom på at service på 4-hjulstrekk er mer kostbart. 
 • Du må gjennomføre periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) på bilen i henhold til gjeldende regelverk.  
 • Du må melde skader på bil til forsikringsselskap og få utført nødvendige reparasjoner fortløpende. 
 • Du må benytte veihjelp dersom bilen ikke kan kjøres grunnet problemer med bil eller spesialutstyr.  
 • Du må kjøpe nye dekk når dette er nødvendig og du er ansvarlig for bytte av vinterdekk og sommerdekk. 
 • Du må ha en egnet parkeringsplass for bilen.  
 • Du må sørge for nødvendig strømtilgang der bilen er parkert. Bilen må ha tilgang til lading på grunn av utstyr som monteres inn i bilen, for eksempel heis. 
 • Forsikring 
 • Drivstoff 
 • Vask/rekvisita 
 • Service og vedlikehold 
 • Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) 
 • Dekk 
 • Bom/ferje/parkering