Tjenesten er ikke innlogget. Du må derfor ikke oppgi navn, fødselsnummer og personnummer, eller sensitive personopplysninger som helseforhold eller diagnoser.

Chat med oss

Utskrift av chatten

Du kan be om å få tilsendt kopi av chat-samtalen på e-post.

Spørsmål om saken din

Hvis du må oppgi personopplysninger for at vi skal kunne svare deg, må du ringe oss på 55 55 33 33.

Les mer om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp