Vi har ikke tilgang til å se dine utbetalinger, eller personlige opplysninger som gjelder dine saker hos NAV.

Chat med NAV Gjeldsrådgivning

Åpningstid på hverdager:Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10:00 -15:00Torsdag kl. 10:00 - 14:30Fredag kl. 10:00 -15:00

Du kan også ringe NAV Gjeldsrådgivning på 55 55 33 39 alle hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00.  

Dine spørsmål blir besvart av erfarne gjeldsrådgivere.

Dette er ikke en innlogget tjeneste.

Vi svarer kun på generelle spørsmål, så ikke skriv personopplysninger eller sensitive opplysninger. Har du spørsmål i din sak må du ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33.

Vi gjør oppmerksom på at chat-samtalen blir anonymt lagret av statistikkårsaker.