Lag en oversikt

Finn frem alle regninger - åpne alle konvolutter som kommer i postkassen din. Legg regningene som forfaller først øverst i bunken.

Sett opp en oversikt over inntekter, utgifter og hvilke regninger som du bør betale først: strøm, husleie, underholdsbidrag og lignende.

Ta kontakt med kreditorene

Ta raskt kontakt med kreditorer og inkassobyråer og be om å få utsatt forfallsdatoer som du ikke klarer å overholde. Slik skaffer du deg tid til å legge en plan og du unngår unødvendige gebyrer.

Forklar situasjonen over for kreditorene. Du må få dem til å forstå at du har vilje til å betale, men dårlig evne.

Sørg for at du har dokumentasjon som kopi av lønnsslipp og utgifter og en oversikt over husholdningsbudsjettet ditt. Prøv å få i stand en avtale med kreditorene, midlertidig eller permanent. Ta utgangspunkt i den betalingsevnen du har nå, og tilby det du kan klare å betjene, hverken mer eller mindre. Kreditorene er også tjent med at du får en ny betalingsplan som du greier å betjene.

Kontakt inkassobyrået og be om at kravet blir delt opp i flere månedlige rater. I noen tilfeller kan du redusere rentene eller hovedkravet, avhengig av avtalen mellom inkassobyrået og kreditor.

Hvis du er helt eller delvis uenig i kravet, bør du sende en skriftlig henvendelse til kreditor. Kommer du til enighet, vil det kunne lette byrden og du slipper flere krav.

Du bør uansett sjekke om inkassobyrået har beregnet riktige renter, salærer og gebyrer. Du skal ikke betale mer enn inkassobyrået maksimalt har rett til å kreve.

Husk at barn under 18 år er umyndige og ikke kan bestille varer hvis du ikke har underskrevet bestillingen. Verken bedriften eller inkassobyrået har rett til å inndrive slike krav. Kontakt kreditoren og send varer i retur. Hvis du er usikker på om inkassobyrået følger spillereglene, kan du kontakte inkassoklagenemnda for råd og veiledning.

Du kan bruke hjelpeskjemaet fordeling til kreditorene (excel).

Gjeldsordning

Du trenger ikke leve resten av livet som gjeldsslave. Selv om du har alvorlige gjeldsproblemer, kan du få kontroll over økonomien igjen gjennom en gjeldsordning.

Før du søker gjeldsordning, må du ha forsøkt å gjøre en avtale med kreditorene på egenhånd. Det er bare du som kan ta initiativ til en gjeldsordning. Kreditorene kan ikke søke om dette. Søknad om gjeldsordning går til namsmannen, det vil si lensmannen eller byfogden. Du må bruke et eget skjema for å søke om gjeldsordning.

Flere tips ved betalingsvansker

  • samle små lån
  • sjekk muligheten for avdragsfrihet og forlenget løpetid på lånet
  • sjekk skattetrekket ditt, det kan være satt for høyt
  • unngå bruk av kredittkort
  • har du ting som du egentlig ikke trenger og kan selge?
  • har du muligheter for utleie?
  • har du muligheter for å jobbe ekstra?

Søk hjelp i tide

Får du vansker med å betale gjelden er det viktig å søke hjelp i tide. Kommunen kan gi deg gratis økonomiske råd og veiledning. Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.