Lovendring skal gi flere tilbud om et Kvalifiseringsprogram

Fra januar 2019 er det vedtatt endringer i Kvalifiseringsprogrammet for å gjøre tilbudet mer fleksibelt og tilgjengelig. Programmet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.

De nye reglene er knyttet til inngangsvilkår, varighet og innhold i Kvalifiseringsprogrammet. Blant annet er aldersgrensen senket til 18 år, og det er mulig å ta utdanning, opplæring og læretid som en del av programmet. Ordningen er ikke lenger en engangsrett, og det er mulig å få flere program om man fyller inngangsvilkårene.

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for alle kommuner å tilby til de som fyller vilkårene i loven. Formålet med programmet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.