Hvis du ønsker å leie en leilighet i det private leiemarkedet, finner du de fleste leieobjektene på nett eller i aviser. På finn.no finner du mange utleieboliger. På ung.no og hybel.no finner du gode råd og tips om å finne utleiebolig. Her finner du også informasjon om lover og regler for leie av bolig og leiekontrakten. Det samme gjør du på dep.husleie.no.

Budsjett

Hvis du skal leie, kan det være lurt å sette opp et månedsbudsjett for å få oversikt. Da vil du finne ut hvor mye du er i stand til å betale i husleie. Ikke skriv under på en leiekontrakt før du vet du kan ivareta forpliktelsene i leiekontrakten. Hvis du trenger økonomisk hjelp til husleie eller depositum fra NAV, må du avklare dette med NAV-kontoret ditt før du skriver under.

Depositum

De fleste utleiere ønsker depositum, som en sikkerhet om noe blir ødelagt i leiligheten eller om husleien ikke blir betalt. Depositum er vanligvis et beløp som tilsvarer 3 måneders husleie. Du kan søke om støtte til depositum når du inngår en leiekontrakt hvis du ikke har mulighet til å skaffe dette på andre måter.

Partene i et leieforhold er utleier og du som er leietaker. NAV er altså ikke en part i leieforholdet selv om NAV har gitt hjelp til depositum.