Hjelp fra NAV til å skaffe varig bolig

Hvis du ikke klarer å finne deg en passende bolig på grunn av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte årsaker, kan NAV-kontoret hjelpe deg med å skaffe en varig bolig.

NAV kan blant annet hjelpe deg med å

  • finne leiligheter som er til leie
  • avtale visning
  • gå på visning
  • skrive søknad om kommunal bolig
  • etablere kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester
  • på annen måte hjelpe deg med å skaffe en varig bolig

NAV kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning, informasjon om økonomisk sosialhjelp og om aktuelle låne- og støtteordninger. 

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Se også informasjon om midlertidig bolig i en nødsituasjon.