Du kan få råd, veiledning og hjelp for å sikre at bosituasjonen din blir tilfredsstillende:

  • økonomisk rådgivning
  • informasjon om økonomisk sosialhjelp
  • informasjon om låne- og støtteordninger fra stat og kommune
  • hjelp til søknad om kommunal bolig og andre ordninger for å etablere deg i en bolig
  • hjelp til å finne leiligheter som er til leie
  • hjelp til å ringe for å avtale visning
  • hjelp til å gå på visning, eller på annen måte hjelp til å skaffe en varig bolig
  • hjelp til å etablere kontakt med kommunale helse- og omsorgstjenester

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Se også informasjon om midlertidig bolig i en nødsituasjon.