NAV Økonomi- og gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39.

Åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00.

Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig. Vi gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Hvis du trenger mer hjelp, loser vi deg til rett instans.

Ringer du fra din egen telefon, kan vi ringe deg tilbake hvis du ønsker det.

Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Vi kan

  • hjelpe deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon
  • svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd om gjeldsproblemer: inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning
  • gi råd og veiledning om hvordan du kan forberede deg til et møte med NAV-kontoret, namsmannen eller andre instanser
  • henvise deg til riktig instans hvis du trenger mer hjelp
  • sende deg aktuell informasjon

Vi kan ikke

  • gi rettshjelp i saker som skal føres for domstolene
  • ta kontakt med kreditorene dine
  • gå inn i gjeldsforhandlinger på dine vegne
  • ta kontakt med offentlige instanser på dine vegne

NAV Økonomi- og gjeldsrådgivning er et lavterskeltilbud - hjelp til selvhjelp - for deg med økonomiske problemer eller du som står i fare for å få økonomiske problemer. NAV Gjeldsrådgivning kommer i tillegg til kommunenes gjeldsrådgivning.

Chat med oss om økonomiske problemer

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer.