Det sendes ikke ut forhåndsvarsel om motregning i etterbetalt ytelse fra NAV ettersom NAV Innkreving ikke har informasjon om eventuelle etterbetalinger på forhånd. Motregning i etterbetalinger fra NAV skjer når NAV foretar en etterbetaling av en ytelse og du er registrert med gjeld hos NAV Innkreving. Når NAV Innkreving mottar innbetaling av det motregnede beløpet vil det automatisk sendes et orienteringsbrev til deg. Klagefristen er en måned etter at motregningen er gjennomført.

Klage på gjennomført motregning i etterbetaling

Du skal ha nok penger igjen til livsopphold og nødvendige utgifter den måneden du skulle hatt etterbetalingen utbetalt (beslagstidspunktet), jamfør dekningsloven § 2-5. Dersom du trenger den etterbetalte ytelsen for å ha noe å leve avtil nødvendige utgifter, for eksempel fordi du er helt uten inntekt, er dette en grunn til å sende en klage på gjennomført motregning.

Utgifter til ferie, sparing, private lån eller annen gjeld anses ikke som nødvendige utgifter, og er derfor ikke grunn nok for å få utbetalt etterbetalingen.

Krav til dokumentasjon

I skjemaet på Altinn finner du informasjon om hva som kreves av dokumentasjon ved å trykke på spørsmålstegnene ved siden av hver utgiftspost. Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på utgifter må gjelde for den måneden motregningen blir gjennomført, eller for hver måned fra starten av perioden etterbetalingen gjelder for til og med den måneden motregningen ble gjennomført. For eksempel betyr dette at dersom du har blitt motregnet i juni, er det inntekter og utgifter i juni som skal dokumenteres.

Dersom etterbetalingen gjelder for en lengre periode og du har vært helt eller delvis uten inntekt i denne perioden, kan NAV Innkreving i enkelte tilfeller kunne vurdere husstandens økonomiske situasjon for en lengre periode enn kun måneden motregningen ble gjennomført (beslagstidspunktet). For å kunne gjøre en slik vurdering er NAV Innkreving avhengig av dokumentasjon på husstandens økonomiske situasjon:

  • Husstandens kontoutskrifter som viser saldo på alle kontoer for starten av motregningsperioden må dokumenteres sendes inn
  • For eksempel dersom etterbetalingen gjelder for mars og april, og NAV Innkreving har motregnet etterbetalingen, må du dokumentere saldo på alle kontoer den 1. mars.
  • Dersom du er gift må ektefelles inntekt dokumenteres med kopi av lønns- eller utbetalingsslipper for hver måned
  • For eksempel dersOom etterbetalingen gjelder for mars og april, og NAV Innkreving har motregnet i etterbetalingen i juni, må inntekten dokumenteres med lønns- eller utbetalingsslipp for mars, april, mai og juni.
  • Du kan lese mer om generelle krav til dokumentasjon under "Jeg vil klage på trekk i inntekt".

Sende klage på motregningen

Du kan klage ved å sende inn skjemaet "Klage på motregning" (RF-1373) via Altinn.no. Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på husstandens inntekter og utgifter. Klagefristen er en måned etter at motregningen er gjennomført.