Du må fortsatt betale beløpet i henhold til tilsendte giroer fra NAV Innkreving. Det påklagde vedtaket gjelder fram til et nytt vedtak er fattet. Dersom du vil søke om utsatt iverksettelse av vedtaket må du skrive dette i klagen til den NAV-enheten som behandler klagen din.

NAV Innkreving er en del av Skatteetaten og er kun ansvarlig for selve innkrevingen av krav fastsatt av NAV. Vi har derfor ikke myndighet til å endre vedtak fattet av NAV og er heller ikke riktig instans til å behandle spørsmål som gjelder vedtaket eller bakgrunnen for kravet.

NAV Innkreving kan svare på spørsmål som gjelder selve innkrevingen og kan avtale betalingsordninger. Vi kan også behandle klager på gjennomført tvangsinnkreving. NAV Innkreving har imidlertid ikke myndighet til å behandle frivillige gjeldsordninger utenom gjeldsordningsloven som medfører sletting av gjeld.

Barnebidrag

Dersom du er uenig i hvor mye du skal betale i bidrag hver måned, må en klage på det fastsatte månedlige bidraget sendes til NAV Familie- og pensjonsytelser, som er ansvarlig for å behandle klager på eller søknad om endring av fastsatt månedlig bidrag. Det er også NAV Familie- og pensjonsytelser som er ansvarlig for å behandle eventuelle søknader om ettergivelse av bidragsgjeld. NAV Innkreving har ikke myndighet til å behandle slike henvendelser. Vi kan kun svare på spørsmål som gjelder selve innkrevingen av det beløpet som NAV har fastsatt at skal kreves inn.

Feilutbetalt ytelse

Dersom du er uenig i at du skal betale tilbake en feilutbetalt ytelse eller mener beløpet som kreves tilbakebetalt er feil, må du kontakte den NAV-enheten som har fattet vedtaket om at ytelsen kreves tilbakebetalt. NAV Innkreving har ikke myndighet til å behandle slike henvendelser. Vi kan kun svare på spørsmål som gjelder selve innkrevingen av det beløpet som NAV har fastsatt at skal kreves inn.