Er det ikke grunnlag for tvangsinnkreving i Norge, vil NAV Innkreving undersøke muligheten for å be utenlandske myndigheter om assistanse til innkrevingen. Dette kan vi kun gjøre dersom både Norge og den utenlandske myndigheten er omfattet av samme konvensjon eller avtale. Prosessen er ressurskrevende, og er aldri en garanti for en fungerende innkreving. Innkrevingen i slike tilfeller er derfor uforutsigbar og tar ofte svært lang tid.

Våre muligheter til å påvirke innkrevingen etter at vi har kontaktet en utenlandsk myndighet er svært begrenset. Det er derfor lite hensiktsmessig å purre utenlandske myndigheter som allerede har bekreftet å ha mottatt innkrevingsbegjæringen vår.

I de tilfellene hvor vi enten mangler en internasjonal avtale, eller hvor innkrevingen gjennom en avtale ikke fungerer, er vi avhengige av frivillige innbetalinger fra den bidragspliktige.

De viktigste konvensjonene Norge er omfattet av, er den nordiske konvensjonen av 23.03.62 og Haag-konvensjonen av 23.11.07. Norge har også andre avtaler og konvensjoner som inkluderer Sveits, Australia og noen kanadiske provinser.