Dersom du bor utenfor Norge og venter på utbetaling av barnebidrag, kan du lese mer om hvordan bidraget kreves inn på siden "Jeg venter på utbetaling av bidrag".

Du finner informasjon om hvordan du betaler på siden "Hvordan betaler jeg". Vi gjør oppmerksom på at du må selv bære eventuelle ekstra kostnader ved bankoverføringen.

NAV Innkreving har som oppgave å kreve inn krav i henhold til vedtak fra NAV eller andre tvangsgrunnlag, herunder dommer om bidrag fra utenlandsk domstol, som er anerkjent av NAV. Du må derfor henvende deg til den aktuelle NAV-enheten dersom du har spørsmål til grunnlaget for kravet (vedtaket).

Jeg har fått krav om å betale barnebidrag

Dersom en av partene i saken har tilknytning til Norge, kan NAV Familie- og pensjonsytelser fatte et vedtak om underholdsbidrag til barn, der bidraget kreves inn av NAV Innkreving. Vedtaket fattes av NAV Familie- og pensjonsytelser etter norske regler. NAV Familie- og pensjonsytelser har myndighet til å anerkjenne utenlandske krav om underholdsbidrag, for eksempel en dom fra utenlandsk domstol eller administrative vedtak. Alle spørsmål som gjelder vedtaket eller grunnlaget for kravet må rettes til NAV Familie- og pensjonsytelser som rette instans. NAV Innkreving kan kun svare på spørsmål som gjelder selve betalingen eller innkrevingen av kravet.

Innkreving av bidrag utenfor Norge

Du kan inngå en betalingsordning for betaling av bidrag og bidragsgjeld ved å sende oss skjema for betalingsordning eller ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Dersom betaling av bidrag og bidragsgjeld misligholdes, og du mottar lønn eller ytelse fra Norge, vil NAV Innkreving kreve inn underholdsbidraget i henhold til norsk regelverk. Du kan lese mer om dette på informasjonssiden "Hva skjer om jeg ikke kan betale?".

Dersom det allerede er ilagt et trekk i lønn eller ytelse som du mottar fra Norge, og du er uenig i selve trekket eller størrelsen på trekket kan du klage på dette. Du kan lese mer om hvordan du klager på siden "Jeg vil klage på trekk i inntekt". Vi gjør oppmerksom på at dersom du bor utenfor Norge vil satsene tilpasses kostnadsnivået i det landet du oppholder deg i.

Ved manglende betaling og ikke grunnlag for tvangsinnkreving i Norge, vil NAV Innkreving undersøke muligheten for å sende en innkrevingsbegjæring til myndigheten i det landet du som bidragspliktig bor i. Dette betyr at NAV Innkreving ber myndighetene i landet om å kreve inn underholdsbidraget på våre vegne i henhold til lovverket i det landet du bor i. Dette kan vi kun gjøre dersom både Norge og den utenlandske myndigheten er omfattet av samme konvensjon eller avtale. De viktigste konvensjonene Norge er omfattet av, er den nordiske konvensjonen av 23.03.62 og Haag-konvensjonen av 23.11.07. Norge har også andre avtaler og konvensjoner som inkluderer Sveits, Australia og noen kanadiske provinser.

Innkreving av feilutbetaling utenfor Norge

Du kan inngå en betalingsordning for betaling av krav om tilbakekreving av feilutbetalte ytelser ved å sende oss skjema for betalingsordning eller ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Dersom betaling misligholdes, og du mottar lønn eller ytelse fra Norge, vil NAV Innkreving kreve inn kravet i henhold til norsk regelverk. Du kan lese mer om dette på informasjonssiden "Hva skjer om jeg ikke kan betale?".

Dersom det allerede er ilagt et trekk i lønn eller ytelse som du mottar fra Norge, og du er uenig i selve trekket eller størrelsen på trekket kan du klage på dette. Du kan lese mer om hvordan du klager på siden "Jeg vil klage på trekk i inntekt". Vi gjør oppmerksom på at dersom du bor utenfor Norge vil satsene tilpasses kostnadsnivået i det landet du oppholder deg i.

Ved manglende betaling har NAV Innkreving muligheten til å sende en innkrevingsbegjæring til alle landene innenfor EU/EØS-området, i henhold til forordning (EF) 987/2009. Dette betyr at NAV Innkreving ber myndighetene i landet om å kreve inn kravet på våre vegne.