Betaling av barnebidrag

Bidragskrav skal aldri betales direkte til bidragsmottaker når det er vedtatt at NAV Innkreving er ansvarlig for innkrevingen av bidraget.

Du har plikt å betale innen fristen, selv om du ikke har mottatt giro en måned, jamfør bidragsinnkrevingsloven § 9.

Kontonummer

NAV Innkreving har flere kontonumre. Det er viktig at du betaler til riktig konto. Husk å betale med KID eller merke betalingen på annen måte. Dersom du betaler fra en utenlandsk konto eller fra USA, se egen informasjon nederst på siden.

Bidrag og bidragsforskudd, innbetaling fra norsk konto

Kontonummer: 8276 01 00435

Alle andre innbetalinger, innbetaling fra norsk konto

Kontonummer: 8276 03 00256

Betaling med KID

Bruker du KID ved innbetalingen, blir innbetalingen raskere registrert på saken din. I bidragssaker blir pengene også raskere formidlet videre til mottakeren.

Vi anbefaler derfor at du alltid betaler med KID, som du finner på giroen. Det er viktig at du skriver hele KID-nummeret som fremkommer av fakturaen. Dette inkluderer bindestreken (-) dersom denne er sist i KID-nummeret.

Ta kontakt med NAV Innkreving hvis du mangler KID.

eFaktura og avtalegiro

Du kan bruke eFaktura og til å betale hvilket som helst krav til NAV Innkreving. Avtalegiro kan benyttes I bidragssaker. Les mer om hvordan du bruker eFaktura og avtalegiro

Endring av forfallsdato

Bidrag og bidragsforskudd har forfallsdato den 25. hver måned. Forfallsdatoen følger av bidragsinnkrevingsloven § 9 og kan ikke endres.

Betaler du andre krav kan forfallsdatoen endres. Ta kontakt med NAV Innkreving for endring av forfallsdato. 

Jeg ønsker å bli trukket i lønn/annen ytelse

Dersom du ønsker direkte trekk i lønn eller ytelse må du sende en skriftlig henvendelse om dette til NAV Innkreving via vårt kontaktskjema. NAV Innkreving har bare hjemmel til å pålegge trekk i lønn eller andre ytelser i saker der vi ikke mottar frivillige innbetalinger. Du vil derfor få tilsendt et varsel om tvangsinnkreving før vi kan opprette et trekk. Et slikt trekk i lønn eller ytelse kalles utleggstrekk.

Alle utleggstrekk i lønn eller ytelse vil gi betalingsanmerkning.

Innbetalt for mye til NAV Innkreving

Vi må ha kontonummeret ditt for å kunne tilbakebetale penger til deg.

Registrer kontonummeret ditt på «Ditt NAV». Logg inn og velg «Din profil» nederst på siden. Legg inn kontonummer på eget punkt for registrering/endring av bankkonto (Link til «Ditt Nav»). Se informasjon om å registrere og endre kontonummer.

Dersom du ikke har norsk BankID eller annen elektronisk ID til innlogging på "Ditt NAV", må du kontakte NAV Innkreving. Du vil da få tilsendt et skjema du må fylle ut, signere og returnere for registrering av kontonummer.

Betaling fra utenlandsk konto

Merking av innbetaling

Dersom du betaler fra utlandet (via IBAN/SWIFT) må du merke innbetalingen din med norsk fødsels- og personnummer/D-nummer eller saksnummer du har hos NAV Innkreving.

Ta kontakt med NAV Innkreving hvis du er usikker på hvordan du skal merke innbetaling fra utlandet.

Betaling med utenlandsk valuta og gebyrer

Vi gjør oppmerksom på at regnskap føres i Norske kroner (NOK). Dersom du er usikker på konvertering av valuta, kontakt banken din. Vi anbefaler at du gjør innbetalingen i Norske kroner i banken din for å sikre at du betaler rett beløp.

Banker kan ta gebyr for overføringer til/fra banker i andre land. Eventuelle gebyrer som følger av bankoverføringen må du dekke selv.

Bidrag og bidragsforskudd, innbetaling fra utenlandsk konto (gjelder ikke USA)

IBAN: NO88 8276 01 01636 SWIFT/BIC: DNBANOKK Bank: DnB, N-0021 Oslo

Alle andre innbetalinger, innbetaling fra utenlandsk konto (gjelder ikke USA)

IBAN: NO9082760300256 SWIFT/BIC: DNBANOKK Bank: DnB, N-0021 Oslo

Innbetalinger til NAV Innkreving (Skatteetaten) sin konto i USA

ACH Payments: Beneficiary: Skatteetaten Account Number: 56141268001 ABA: 021000018 

Innenriks bankoverføring:

1. Ved overføring av US dollar innen USA, kan vårt kontonummer i USA benyttes.

Det er viktig at all informasjon oppgis ved betaling.

Intermediary Bank:

BNY Mellon 101 Barclay Street, New York, NY 10286

ABA: 021000018

Beneficiary Bank:

DNB Bank ASA 200 Park Avenue, 31st Floor New York, NY 10166-0396

Account Number: 8026001499

Beneficiary:

Skatteetaten Grubeveien 4 Bjornevatn Sor-Varanger 9917 Norway

Account Number: 14268001

2. Ved overføring av US dollar innen USA hvis Intermediary Bank ikke kan benyttes:

Det er viktig at all informasjon oppgis ved betaling.

Beneficiary Bank:

BNY Mellon 101 Barclay Street, New York, NY 10286

ABA: 021000018

Beneficiary:

DNB Bank ASA 200 Park Avenue, 31st Floor New York, NY 10166-0396

Account Number: 8026001499

Info to Beneficiary: For further credit to: Skatteetaten 14268001

Payment details such as Invoice Number as required by ultimate Beneficiary.

Internasjonale bankoverføringer:

1. US dollar overføring til USA konto fra andre land utenfor USA

Det er viktig at all informasjon oppgis ved betaling. IBAN er ikke i bruk ved USA-kontoer.

Intermediary Bank:

BNY Mellon 101 Barclay Street, New York, NY 10286

SWIFT-kode: IRVTUS3N

Beneficiary Bank:

DNB Bank ASA 200 Park Avenue, 31st Floor New York, NY 10166-0396

SWIFT-kode: DNBAUS33

Beneficiary:

Skatteetaten Grubeveien 4 Bjornevatn Sor-Varanger 9917 Norway

Account Number: 14268001

Innbetaling med sjekk i USA:

Dersom du betaler med sjekk, kan du benytte deg av følgende adresse:

Lock Box Payment Information:

Skatteetaten DEPT 3623 PO BOX 123623 DALLAS TX 75312-3623

Overnight Address:

Skatteetaten Box 893623 1501 NORTH PLANO RD STE 100 RICHARDSON TX 75081