Korrigere skattemeldingen når kravet er betalt

Dersom NAV Innkreving krever tilbake en feilutbetalt ytelse kan du ha rett til å få endret skattemelding tilbake i tid.

Kravet hos NAV Innkreving må være nedbetalt før en eventuell korrigering av skattemeldingen (ligningen) for tidligere år kan gjennomføres.

Det vil fremkomme av vedtaket om tilbakekreving fra NAV om du har krav på endring av skattemeldingen (ligningen).

Skattemeldingen (ligningen) endres automatisk for krav der vedtaket om tilbakekreving er fattet etter 2017 og beløpet som kreves tilbakebetalt ble utbetalt etter 2015.

For krav som ikke oppfyller ovenstående kriterier, vil det ikke gjøres automatisk endring og du må selv ta kontakt med NAV Innkreving for å få en bekreftelse på at kravet er nedbetalt.