Du kan sende inn en fullmakt elektronisk ved å benytte deg av skjemaet "Fullmakt" (RF-1375) på Altinn.no.

Dersom du ikke har mulighet til å sende inn fullmakten via det elektroniske skjemaet på Altinn.no er det viktig at du sender fullmakten per post til NAV Innkreving, 9917 Kirkenes. Fullmakten må være signert og det med tydelig komme frem hvem du gir fullmakt til, hva fullmakten gjelder (om den har noen begrensninger) og hvor lenge den varer.

Ettersom NAV Innkreving er en del av Skatteetaten gjør vi oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis har tilgang til å se fullmakter som er sendt til NAV. Videre gjør vi oppmerksom på at en fullmakt du har gitt til fullmaktshaver for å håndtere sakene dine hos NAV ikke er gyldig hos NAV Innkreving fordi NAV Innkreving er en del av Skatteetaten.