eFaktura

Med eFaktura får du regningen fra oss ferdigutfylt rett inn i nettbanken. Alt du må gjøre er å velge hvilken konto som skal belastes, og bekrefte det ved å trykke «ok».

Hvis du ønsker eFaktura kan du svare «ja» på spørsmålet i nettbanken din når du betaler en giro fra oss på ordinært vis. Du kan også søke opp NAV Innkreving under betalingsordninger i nettbanken og etablere eFaktura på denne måten. Dersom du har problemer med å opprette eFaktura anbefaler vi deg å kontakte banken din.

Det gjøres oppmerksom på at dersom du ikke har deaktivert regninger i Vipps, kan eFaktura fra oss også dukke opp til godkjenning i Vipps.

Avtalegiro

Avtalegiro kan kun benyttes i bidragssaker. Avtalegiro er en avtale mellom deg og banken din om at banken kan trekke det beløpet som faktureres deg og betale det til NAV Innkreving uten at du trenger å godkjenne hver betaling. Når du oppretter avtalegiro setter du en øvre beløpsgrense for avtalen, og du vil kun bli varslet av banken dersom faktura fra NAV Innkreving er høyere enn beløpsgrensen du har fastsatt. Dersom du er usikker på hvordan du blir varslet, må du kontakte banken din.

Det anbefales at beløpsgrensen settes høyere enn det fastsatte månedlige bidraget for å ta høyde for den årlige indeksreguleringen eller aldersjustering av bidraget.

For å opprette avtalegiro kan du søke opp NAV Innkreving under betalingsordninger i nettbanken og etablere avtalegiro til oss, eventuelt kan du kontakte banken din. Riktig KID finner du på baksiden av giroen du mottar hver måned.

Selv om du har opprettet avtalegiro er du likevel ansvarlig for at bidrag blir innbetalt til rett tid med rett beløp.