Hvis du signerer avtale om fristforlengelse, får kravet ny foreldelsesfrist på tre år. Fristen blir beregnet fra datoen du signerer. Selv om du skriver under på avtalen om fristforlengelse betyr ikke det automatisk at du er enig i kravet fra NAV.

Dersom vi ikke mottar signert avtale innen fristen som står i brevet, må vi sette i verk tvangsinnkreving for å unngå at kravet blir foreldet. Tvangsinnkreving er for eksempel å pålegge trekk i lønn eller ytelse, eller at vi begjærer utleggspant i formuesgode via lokal namsmann. Slike tiltak vil gi betalingsanmerkning.

Du kan levere avtalen elektronisk via eget skjema i Altinn.